• Mažuranićeva 70, 42000 Varaždin / Croatia
  • Follow us:
advanced course

Kome treba metal-keramika?

Napredni tečaj metal-keramike
  • Starts: May 17
  • 1 day
  • 10 participants
  • dent. tech. Darko Mehun
Course objective
Ima li metal-keramika primjene u dentalnoj protetici ili je sve moguće učiniti bezmetalno? Naravno da ima, postoje mnoge indikacije koje je nemoguće trajno riješiti bez upotrebe Co-Cr legura ili u boljem slučaju Titana. Metal-keramika je materijal koji u potpunosti ispunjava i najviše estetske zahtjeve ne kompromitirajući ni najmanje pri tom funkciju. Kombinirani radovi, implanto-protetika, i rješavanje disfunkcionalnih poremećaja i sveobuhvatne oralne rehabilitacije područja u kojima je uporaba robusnog , čvrstog i trajnog materijala skoro pa imperativ.
Teaching materials
  1. Co-Cr – lijevano ili dobiveno aditivnim metodama?
  2. Kako pravilno povezati metal i keramiku?
  3. Što je Co-Cr?
  4. Što je dentalna keramika?
  5. Pravila estetike i funkcije.
Program

Petak 27.10.

9.00 – 9.15 – okupljanje

9:15 – 10:00 – teoretska priprema

10:00 – 12:00 – praktični rad

12:00 – 13:00 – teorijska obrada

13:00 – 14:00 – ručak

14:00 – 16:00 – praktični rad

16:00 – 16:30 – kava

16:30 – 18:00 – nastavak praktičnog rada

19:30 – VEČERA

Subota 28.10

9:00 – 9:15 – okupljanje i kava

9:15 – 13:00 – praktičan rad

13:00 – 14:00 – ručak

14:00 – 17:30 – praktičan rad

17:30 – 18:00 – zaključak i završetak

 

 

 

 

True information makes a difference, use it!

Course gallery